Gaeilge

I Scoil Náisiúnta Chill Ruadháin déanfaimid an iarracht an Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir. Ar an gClár Gaeilge sa halla is féidir leis na daltaí téamaí difriúla a fheiceáil gach mhí. Tá luascartaí, pictiúir, lipéid agus seanfhocail difriúla le feiceáil. Freisin trí úsaid an frása coicíse moltar go láidir na frasaí nua a fhoghlaim agus a úsaid i rith na coicíse i ngach seomra.